برجسته ترین ها

کتاب پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه علوم انسانی)

کتاب پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه علوم انسانی)

مولف: محمد وکیلی و هادی مسیح خواه و آرش قوی پنجه انتشارات: کتابخانه فرهنگاین کتاب که جزء مجموعه ..

26,000تومان

جديدترين ها

 کارگاه " آمادگی ارائه (پرزنت) انگلیسی در مصاحبه دکتری

کارگاه " آمادگی ارائه (پرزنت) انگلیسی در مصاحبه دکتری

کارگاه " آمادگی ارائه (پرزنت) انگلیسی در مصاحبه دکتری " در ۴ ساعت   مدرس : دکتر قاسمیشنبه ..

60,000تومان

دوره استعداد تحصیلی جمعه استاد وکیلی

دوره استعداد تحصیلی جمعه استاد وکیلی

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحصیلی،..

600,000تومان

دوره تابستان استعداد تحصیلی ویژه کنکور  97  استاد قوی پنجه

دوره تابستان استعداد تحصیلی ویژه کنکور 97 استاد قوی پنجه

ویژه رشته های غیر فنی و مهندسیمدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد ت..

420,000تومان

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحصیلی،..

600,000تومان