برجسته ترین ها

کتاب پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه علوم انسانی)

کتاب پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه علوم انسانی)

مولف: محمد وکیلی و هادی مسیح خواه و آرش قوی پنجه انتشارات: کتابخانه فرهنگاین کتاب که جزء مجموعه ..

26,000تومان

جديدترين ها

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی

مدرس : استاد وکیلیبرنامه دوره:·        آشنایی با استعداد تحصیلی..

450,000تومان 600,000تومان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در اصفهان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در اصفهان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتریبا ارائه گواهینا..

145,000تومان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر مشهد

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر مشهد

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر مشهدبا ا..

145,000تومان

کارگاه آموزش در زمینه مقاله نویسیISI،  تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر شیراز

کارگاه آموزش در زمینه مقاله نویسیISI، تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر شیراز

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر شیرازبا ..

145,000تومان