برجسته ترین ها

کتاب پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه علوم انسانی)

کتاب پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه علوم انسانی)

مولف: محمد وکیلی و هادی مسیح خواه و آرش قوی پنجه انتشارات: کتابخانه فرهنگاین کتاب که جزء مجموعه ..

26,000تومان

جديدترين ها

کلاس استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه در تبریز

کلاس استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه در تبریز

ویژه رشته های غیر فنی و مهندسیمدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد ت..

500,000تومان

کتاب الکترونیکی ریاضی پایه

کتاب الکترونیکی ریاضی پایه

مولف: محمد وکیلی  و آرش قوی پنجهاین کتاب منبع بسیار کامل و مفیدی است برای داوطلبانی که قصد شرکت..

12,000تومان 15,000تومان

دوره استعداد تحصیلی کرج استاد قوی پنجه

دوره استعداد تحصیلی کرج استاد قوی پنجه

مدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد تحصیلی در 4 بخش آزمون بررسی شده..

500,000تومان

دوره استعداد تحصیلی سه شنبه های استاد قوی پنجه

دوره استعداد تحصیلی سه شنبه های استاد قوی پنجه

ویژه رشته های غیر فنی و مهندسی مدرس دوره : استاد قوی پنجه در این دوره تمامی نکات و تکنیک ه..

500,000تومان