کلاس های آموزشی

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی

مدرس : استاد وکیلیبرنامه دوره:·        آشنایی با استعداد تحصیلی..

450,000تومان 600,000تومان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در اصفهان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در اصفهان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتریبا ارائه گواهینا..

145,000تومان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر بابل

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر بابل

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتریبا ارائه گواهینا..

145,000تومان

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر مشهد

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر مشهد

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر مشهدبا ا..

145,000تومان

کارگاه آموزش در زمینه مقاله نویسیISI،  تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر شیراز

کارگاه آموزش در زمینه مقاله نویسیISI، تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر شیراز

کارگاه آموزش اصول علمی در زمینه مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری در شهر شیرازبا ..

145,000تومان

کارگاه آموزش مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری

کارگاه آموزش مقاله نویسیISI، نحوه تکمیل رزومه و جلسه مصاحبه دکتری

ارائه گواهینامه معتبر بین المللی(تقویت رزومه علمی و ارائه در جلسه مصاحبه دکتری و استخدام )مدرس دکتر ..

145,000تومان

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)