کلاس های آموزشی

دوره استعداد تحصیلی آخر هفته استاد قوی پنجه

دوره استعداد تحصیلی آخر هفته استاد قوی پنجه

ویژه رشته های غیر فنی و مهندسی مدرس دوره : استاد قوی پنجه در این دوره تمامی نکات و تکنیک ه..

500,000تومان

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی (کرج)

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی (کرج)

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحص..

500,000تومان

دوره استعداد تحصیلی جمعه استاد وکیلی

دوره استعداد تحصیلی جمعه استاد وکیلی

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحصیلی،..

600,000تومان

دوره استعداد تحصیلی مشهد استاد قوی پنجه

دوره استعداد تحصیلی مشهد استاد قوی پنجه

مدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد تحصیلی در 4 بخش آزمون بررسی شده..

550,000تومان

دوره استعداد تحصیلی پنج شنبه های استاد قوی پنجه

دوره استعداد تحصیلی پنج شنبه های استاد قوی پنجه

ویژه رشته های غیر فنی و مهندسیمدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد ت..

500,000تومان

دوره استعداد تحصیلی کرج استاد قوی پنجه

دوره استعداد تحصیلی کرج استاد قوی پنجه

مدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد تحصیلی در 4 بخش آزمون بررسی شده..

500,000تومان

دوره تئوری های مدیریت (استاد پرچ)

دوره تئوری های مدیریت (استاد پرچ)

دوره 52 ساعته آمادگی آزمون دکتری مدیریت 97ویژه آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد مدرس : دکتر پر..

780,000تومان

دوره مدیریت اسلامی (دکتر عسگری)

دوره مدیریت اسلامی (دکتر عسگری)

دوره 33 ساعته آمادگی آزمون دکتری مدیریت 97ویژه آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد مدرس : دکتر عس..

400,000تومان

دوره مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (دکتر پرچ)

دوره مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (دکتر پرچ)

دوره 40 ساعته آمادگی آزمون دکتری مدیریت 97ویژه آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد مدرس : دکتر پر..

600,000تومان

دوره منابع انسانی پیشرفته (دکتر عسگری)

دوره منابع انسانی پیشرفته (دکتر عسگری)

دوره 30 ساعته آمادگی آزمون دکتری مدیریت 97ویژه آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد مدرس : دکتر عس..

450,000تومان

کلاس استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه در تبریز

کلاس استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه در تبریز

ویژه رشته های غیر فنی و مهندسیمدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد ت..

500,000تومان

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی (پنجشنبه ها)

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی (پنجشنبه ها)

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحص..

500,000تومان

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی (چهارشنبه ها)

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی (چهارشنبه ها)

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحصیلی،..

600,000تومان

دوره استعداد تحصیلی سه شنبه های استاد قوی پنجه

دوره استعداد تحصیلی سه شنبه های استاد قوی پنجه

ویژه رشته های غیر فنی و مهندسی مدرس دوره : استاد قوی پنجه در این دوره تمامی نکات و تکنیک ه..

500,000تومان

دوره تابستان استعداد تحصیلی ویژه کنکور  97  استاد قوی پنجه (شنبه ها)

دوره تابستان استعداد تحصیلی ویژه کنکور 97 استاد قوی پنجه (شنبه ها)

ویژه رشته های غیر فنی و مهندسیمدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد ت..

420,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)