درباره ما

سایت استعداد تحصیلی تخصصی ترین سایت در زمینه GMAT و استعداد تحصیلی در کشور میباشد. هدف این گروه فراهم کردن فرصتهائی برای یادگیری مباحث مربوط به استعداد تحصیلی، هوش و خلاقیت، قدرت تحلیل و منطق برای داوطلبان آزمون دکتری، کارشناسی ارشد، آزمونهای GMAT و GRE اعزام به خارج و علاقه مندان عمومی میباشد. در این سایت هر بخش توسط تعدادی از کارشناسان به طور تخصصی پوشش داده می شود. در ادامه به اختصار کارشناسان معرفی شده اند.

برای مطالعه قوانین مقررات سایت این لینک را دانلود نمایید

**تمامی حقوق این وب سایت و امتیازات آن همچنین نماد الکترونیکی بر عهده دکتر محمد وکیلی می باشد**


تصحیح جستجو