پیشنهادات ویژه

دوره استعداد تحصیلی آنلاین استاد قوی پنجه

دوره استعداد تحصیلی آنلاین استاد قوی پنجه

مدرس دوره: استاد قوی پنجه (با سابقه ترین مدرس استعداد تحصیلی در دوره های آنلاین با سابقه تدریس..

350,000تومان 400,000تومان

دوره استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه (پنج شنبه ها)

دوره استعداد تحصیلی استاد قوی پنجه (پنج شنبه ها)

مدرس دوره : استاد قوی پنجهدر این دوره تمامی نکات و تکنیک های استعداد تحصیلی در 4 بخش آزمون بررسی شده..

5,000,000تومان 600,000تومان

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی (چهارشنبه ها)

دوره استعداد تحصیلی استاد وکیلی (چهارشنبه ها)

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحص..

540,000تومان 600,000تومان

دوره استعداد تحصیلی فشرده استاد وکیلی (پنج شنبه ها)

دوره استعداد تحصیلی فشرده استاد وکیلی (پنج شنبه ها)

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحص..

270,000تومان 300,000تومان

دوره فشرده زبان عمومی استاد خیرآبادی

دوره فشرده زبان عمومی استاد خیرآبادی

دوره کامل  زبان عمومی  در 24 ساعت ویژه داوطلبانی که از شهرستان تشریف می آورند و یا فرصت شر..

270,000تومان 30,000تومان

کتاب الکترونیکی ریاضی پایه

کتاب الکترونیکی ریاضی پایه

مولف: محمد وکیلی  و آرش قوی پنجهاین کتاب منبع بسیار کامل و مفیدی است برای داوطلبانی که قصد شرکت..

12,000تومان 15,000تومان

کتاب الکترونیکی پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه زبان)

کتاب الکترونیکی پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه زبان)

مولف: محمد وکیلی و هادی مسیح خواه و آرش قوی پنجهانتشارات: کتابخانه فرهنگاین کتاب که جزء مجموعه کتاب ..

9,000تومان 10,000تومان

کتاب الکترونیکی پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه هنر)

کتاب الکترونیکی پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه هنر)

مولف: محمد وکیلی و هادی مسیح خواه و آرش قوی پنجهانتشارات: کتابخانه فرهنگاین کتاب که جزء مجموعه کتاب ..

9,000تومان 10,000تومان

کتاب الکترونیکی پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه کشاورزی)

کتاب الکترونیکی پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 90-95 (گروه کشاورزی)

مولف: محمد وکیلی و هادی مسیح خواه و آرش قوی پنجهانتشارات: کتابخانه فرهنگاین کتاب که جزء مجموعه کتاب ..

9,000تومان 10,000تومان

کلاس استعداد تحصیلی استاد وکیلی (دوشنبه ها)

کلاس استعداد تحصیلی استاد وکیلی (دوشنبه ها)

مدرس : استاد وکیلی برنامه دوره:·       آشنایی با استعداد تحص..

5,400,000تومان 600,000تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)